New Nonsense Variant c.2983G>T; p.Glu995* in the CACNA1A Gene Causes Progressive Autosomal Dominant Ataxia
Yannic Saathoff, Saskia Biskup, Claudia Funke, Christian Roth
JMD. 2021;14(1):70-74.   Published online 2020 Oct 31     DOI: https://doi.org/10.14802/jmd.20082
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Next-Generation Sequencing Technologies and Neurogenetic Diseases
Hui Sun, Xiao-Rong Shen, Zi-Bing Fang, Zong-Zhi Jiang, Xiao-Jing Wei, Zi-Yi Wang, Xue-Fan Yu
Life.2021; 11(4): 361.     CrossRef